Våtlästning

Varför sträcker vi lädret över lästen?
Olikt de flesta andra träskotillverkarna, sträcker vi på Troentorps ovanlädret över lästen innan det spikas fast. Lädret måste behandlas som ett levande material och när man lästar skon så måste man vara försiktig eftersom hur mycket sträck det är i ovanlädret kan variera beroende både på skinnet man använder, och var på skinnhuden ovanlädret har blivit utstansad. Detta är ett mycket viktigt steg i produktionen eftersom det garanterar en bra passform samt bibehållen form på träskon.
Vad betyder egentligen våtlästning?

Vi blötlägger ovanlädret för att göra det möjligt att sträcka vid lästningen. Lädret skall vara sträckbart utan att bli poröst så att fibrerna kan fördela sig jämt. Detta är en essentiell egenskap när ovanlädret sträcks över lästen. På såvis får träskorna en bra form redan under produktionen och inte på bärarens fot.
Hur hålls ovanlädret på plats över lästen?

Om du tittar närmare, kan du se små hål på träbottnarna. Detta beror på att ovanlädret har sträckts över lästen och fästs med klammer före spikningsprocessen. Dessa klammer tas sedan bort efter att lästerna tagits ut ur träskorna.
Passar en läst alla fötter?

För att få så bra passform som möjligt erbjuder vi alla våra träskor i olika typer av läster beroende på om du har en bred eller smal fot. Många modeller är också vadderade över vristen för extra support.


_webbBilder/260_lasts_234.jpg